Календар рада

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ:

У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину  („Службени лист АПВ“, број: 26/2017. и 33/2017), у члану 2. став 3. мења се и гласи:

Прочитај више…