Јавне набавке


ЈНMВ  4/2019 – НАБАВКА  УСЛУГА  –   ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА)

ЈНМВ 02/2019 – НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА , ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ )


ЈНМВ 1/2019 – НАБАВКА НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ )


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ  (документ можете преузети овде: план)


ЈНМВ 2/2018 – НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА , ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ)


ЈНМВ 1/2018 – НАБАВКА ДОБАРА-НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА , ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ)


ЈНМВ 4/2017 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ)


ЈНМВ 2/2017 -УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОДГОВОР 1ОДГОВОР 2ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ)


ЈНМВ 1/2017 -НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

(овде можете преузети конкурсну документацију: ПОЗИВКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОДЛУКА)


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.год.

Овде можете преузети документацију.


ЈНМВ 1/2016 -НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

(овде можете преузети конкурсну документацију: POZIV 12016, KD 12016 , OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU JNMV 12016)