Календар рада

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ:

У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину  („Службени лист АПВ“, број: 26/2017. и 33/2017), у члану 2. став 3. мења се и гласи:

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2018. године и завршава се:

  • у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од I до VII разреда

  • у четвртак 31. мај 2018. године за ученике VIII разреда.“

Измењен календар рада за школску 2017/18. годину.