Предметна настава

Разред Одељење Одељењски старешина
V-1

 

V-2

Ивана Нинчић

 

Весна Јандрић

VI-1

 

VI-2

Смиљана Нинков-Ђорђевић

 

Јелена Деспић

VII-1

 

VII-2

Ивана Стојић

 

Синиша Субић

   VIII-1

 

VIII-2

Јелена Грујин

 

Жељка Симић

               Предмет        Предметни наставник          Одељења
Српски језик и књижевност

Весна Јандрић

Јелена Грујин

V и VI

VII и VIII

Енглески језик

Ивана Стојић

Татјана Недимовић

IV, V, VI, VII и VIII

I, II и III

Историја

Свакодневни живот у прошлости

Смиљана Нинков-Ђорђевић V, VI, VII и VIII
Географија Светлана Пецељ V, VI, VII и VIII
Биологија Жељка Симић V, VI, VII и VIII
Математика

Јелена Деспић

Ивана Павловић

V1, VI и VIII

V2 и VII

Физика Рената Видовић VI, VII и VIII
Хемија Татјана Варагић VII и VIII

Техника и технологија

Небојша Пулетић

Ивана Павловић

VI, VII и VIII

V

Ликовна култура Растислав Шкулец V, VI, VII и VIII
Музичка култура

 

Хор и оркестар

Ивана Нинчић V, VI, VII и VIII
Физичко васпитање

Владимир Станковић

Ђуро Мајкић

V, VI, VII

VIII

Немачки језик Синиша Субић V, VI, VII и VIII
Информатика  и рачунарство Страхиња Настић V, VI, VII и VIII
Грађанско васпитање Смиљана Нинков – Ђорђевић V, VI, VII и VIII
Верска настава – Gagina školska tabla Верска настава Немања Мијић V, VI, VII и VIII