Предметна настава

Разред Одељење Одељенски старешина
V-1

V-2

Јелена Грујин

Жељка Симић

VI-1

VI-2

Весна Јандрић

Александра Тешановић Сумзер

VII-1

VII-2

Смиљана Нинков Ђорђевић

Владимир Станковић

   VIII-1

VIII-2

Синиша Субић

Ивана Стојић

 

 

             Предмет        Предметни наставник          Одељења
Српски језик и Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Техничко и иформатичко

Техника и технологија

Ликовна култура
Музичка култура

Хор и оркестар

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Немачки језик
Информатика  и раунарство
Грађанско васпитање
Веронаука